ارتباط با مدیریت وب سایت : 09365351958 (سوالات مرتبط با هواشناسی پاسخ داده نمی شود)

آخرین اخبار : 

انومالی بارش از دید مدل Cfsv2

آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۵ آبان

 

انومالی بارش ( برایندآپدیت های ۱۰ روزه)

احتمال وقوع: ۵۰ درصد

دسامبر

دسامبر

ژانویه

ژانویه

فوریه

فوریه