ارتباط با مدیریت وب سایت : 09365351958 (سوالات مرتبط با هواشناسی پاسخ داده نمی شود)

آخرین اخبار : 

انومالی دما سطح زمین

آخرین بروز رسانی : شنبه ۱۵ آبان 

انومالی دمای سطح زمین ( برایند آپدیت های ۱۰ روزه)

احتمال وقوع ۵۰ درصد

 

دسامبر

دسامبر

ژانویه

ژانویه

فوریه

فوریه