ارتباط با مدیریت وب سایت : 09365351958 (سوالات مرتبط با هواشناسی پاسخ داده نمی شود)

آخرین اخبار : 

انومالی ارتفاع تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال

آخرین بروزرسانی : جمعه ۲ بهمن ساعت ۱۸:۳۰

انومالی ارتفاع تراز ۵۰۰ میلی بار

 

فوریه

مارس

آوریل