ارتباط با مدیریت وب سایت : 09365351958 (سوالات مرتبط با هواشناسی پاسخ داده نمی شود)

آخرین اخبار : 

مدل GFS

آخرین بروزرسانی: دوشنبه ۸آذر ساعت ۱۲

مدل GFS با دقت بالا ۱۳km

 

مقادیر تجمعی بارش باران تا ۱۰ روز آینده (میلیمتر)

مجموع بارش برف طی ۱۰ روز آینده (سانتی متر)

انومالی دمای ظهر روز بعد(فارنهایت)