پیش بینی فصلی بهار 96 : چشم انداز مدل (North American Multi-Model Ensemble (NMME؛ اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی (شماره 4)

بر اساس برآیند 8 مدل مرکز مدلینگ آمریکای شمالی (مدل های  CFSv2 ، CMC1، CMC2، GFDL، GFDL-FLOR، NASA، NCAR-CCSM4، NCAR-CCSM4) طی بهار 1396 بر روی جنوب غرب آسیا حد فاصل شرق دریا مدیترانه تا ایران با وضعیت نرمال و فراتر از نرمال ارتفاع تراز 200 هکتوپاسکال (جو فوقانی) به همراه آرایش الگوی جنوب غربی مواجه خواهیم بود که این شرایط می تواند نشان دهنده عبور امواج غربی بر روی منطقه ما و بروز ناپایداری ها باشد.

از بین مجموعه مدل های ذکر شده، مدل هایی همچون مرکز آب و هوایی کانادا  CMC2 و آزمایشگاه دینامیک سیالات ژئوفیزیکی  GFDL شرایط وجود فعالیت های سیکلونی را بر روی حوضه دریا مدیترانه به خوبی نشان می دهند.

در کل بر روی عرض های شمالی منطبق بر روسیه غربی، حوضه دریا مازندران، اسکاندیناوی در اکثریت قریب به اتفاق مدل های مجموعه یاد شده، با افزایش میزان ارتفاع تراز 200 هکتوپاسکال مواجه بوده، واچرخندی در این نواحی به همراه وجود جریانات سیکلونی ناشی از چرخندی موج های غربی در حوضه شمال شرق آفریقا و شرق مدیترانه میتواند شرایط مناسبی در برهه هایی از بهار 1396 به جهت بروز ناپایداری ها در سطح کشور و منطقه ایجاد نماید.

نقشه ذیل آنومالی ارتفاع تراز 200 هکتوپاسکال مدل های 8 گانه  طی سه ماهه آپریل تا ژوئن 2017 را نمایش می دهد (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر بر روی نقشه کلیک نمائید):

با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی نابهنجاری نرمال شده مجموع بارندگی طی بهار 1396 برونداد مدل های 8 گانه مرکز مدل سازی آمریکای شمالی به این نکته پی می بریم که بر روی مناطقی از شرق ترکیه، دریا سیاه، بخش هایی از شمال غرب ایران و سواحل جنوب غربی دریا مازندران (استان گیلان) سیگنال هایی از کاهش نسبت به نرمال را نشان می دهند، این نکته بر روی خروجی مدل های  CMC1، CMC2، GFDL، NCAR-CCSM4 بخوبی نمایان می باشد.

شرایط کلی مرطوب طی ماه های آپریل تا ژوئن 2017 را مدل هایی همچون CFSv2 ، GFDL-FLOR، NASA نشان می دهند. بطور کل بخش هایی از شمال شرق و شرق کشور در طی سه ماهه بهار 1396 بر اساس آنچه که مدل های 8 گانه نشان می دهند اقبال بیشتری برای دریافت های بارشی نرمال و فراتر از نرمال های بلند مدت اقلیمی خواهند داشت.

اسمبل میانگین مدل های 8 گانه مذکور نیز شرایط به هنجار (نرمال)را  از نظر مجموع بارش 3 ماهه آپریل تا ژوئن 2017 در سطح پهنه فلات ایران نشان می دهد.

نقشه ذیل نابهنجاری نرمال شده مجموع بارش آپریل – ژوئن 2017 (بهار 1396) بر حسب میلی متر  را نمایش می دهد (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر بر روی نقشه کلیک نمائید):

بر اساس مدل احتمالاتی اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی (NMME) با آستانه Dry Mask یک میلی متر در روز، مشاهده می شود در ماه ابتدایی فصل بهار 1396 (فروردین 95/ آپریل 2017) سیگنال های مشخصی از فرانرمال بارشی در سطح پهنه فلات ایران احتمال وقوع خواهد داشت، این سیگنال ها با توجه به آرایش الگوهایی که بر روی حوضه دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و حوضه دریا مدیترانه، ترکیه به طرف ایران دیده می شود، مارا به این نکته واقف می نماید که اقبال برای پا به عرصه نهادن موج های غربی از بخش های شرقی  پهنه آبی دریا مدیترانه و فعال شدن سیگنال های حاره در همراهی با آنها در غالب زبانه های توده هوای کمفشار سطح زمین و تشکیل جبهه های بارانزا در طی برهه ابتدایی فصل بهار 1396 فراهم می باشد.

در طی برهه زمانی اواسط و اواخر ماه بهار 1396 سیگنال های مشخصی از نابهنجاری در بیشتر سطح پهنه فلات ایران به چشم نمی خورد، بر روی بخش هایی از شمال غرب، سواحل جنوب غربی دریا مازندران (استان گیلان)  و شمال شرق کشور در حد فاصل اواسط تا اواخر فصل بهار 1396 سیگنال هایی به سمت کاهش نسبت به نرمال دیده می شود.

نقشه ذیل چشم انداز احتمالاتی نابهنجاری مجموع بارش ماه های آپریل – می – ژوئن 2017 را از برونداد اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی – آستانه Dry Mask یک میلی متر در روز نشان می دهد(برای مشاهده در ابعاد بزرگتر کلیک نمائید):

از 8 مدل مرکز مدلینگ آمریکا شمالی، 5 مدل به فرانرمال بودن متوسط دمای فصل بهار 1396 اذعان داشته، این مدل ها به طور متوسط بین 0.5 تا 1 درجه سلسیوس فرانرمال دمای را در فصل بهار 1396 نشان می دهند. شدیدترین نابهنجاری مثبت دما در طی برونداد مدل  NCAR-CCSM4 به تصویر کشیده شده است که در آن میزان نابهنجاری های متوسط دمای فصل بهار از 1 تا 1.5 درجه در شمال غرب، تا 1.5 تا 2 در سایر مناطق و تا بیش از 2 درجه سلسیوس فراتر از نرمال در جنوب شرق کشور بالغ می گردد. ناهنجاری سردتر از نرمال میانگین دمای فصل بهار 1396 در طی خروجی مدل سامانه پیش بینی آب و هوا نسخه دوم CFS v2.0 مشهود می باشد.

اسمبل برآیند مدل های 8 گانه مذکور، متوسط دمای فصل بهار 1396 را بین 0.5 تا 1 درجه سلسیوس فراتر از نرمال های بلند مدت اقلیمی نشان می دهد.

در نقشه ذیل نابهنجاری نرمال شده متوسط دمای هوا آپریل – ژوئن 2017 (بهار 1396) بر حسب درجه سلسیوس مشاهده می گردد. (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر بر روی نقشه کلیک نمائید):

مدل احتمالاتی اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی (NMME) نیز طی سه ماهه فصل بهار 1396 بطور کل چشم اندازی جز احتمال فرانرمال دمایی را نشان نمی دهند، سطح فرانرمال دمایی با احتمال کمتر در برهه ابتدایی فصل و افزایش در طی اواسط و اواخر آن نشان دهنده این مطلب می باشد که ما در برهه ابتدایی فصل سطح احتمال کمتری در مواجه با دماهای بالاتر از نرمال نسبت به دوماهه دیگر آن را خواهیم داشت و امکان تاثیر گذاری امواج سرد عبوری نیز محتمل می باشد، با حرکت به سمت اواسط و اواخر فصل بهار 1396 با افزایش یافتن سطح احتمال فرانرمال دمایی باید انتظار داشت که متوسط میزان دمای هوا در غالب مواقع بالاتر از حدود نرمال های اقلیمی دوره مشابه در بلند مدت قرار بگیرد. فرانرمالی در ماه ژوئن از این حیث اهمیت دارد که می تواند نشان دهنده این باشد که احتمالا در طی بهار 1396 ما باید با بروز گرمای زودتر از موعد در حرکت به سمت اواخر فصل و رسیدن به فصل بعد که تابستان 1396 می باشد مواجه گردیم.

چشم انداز فرانرمال دمایی در طی فصل بهار ضمن افزایش دادن میزان سطح تبخیرات از منابع آبی با ذوب بیشتر و زودتر ذخایر برفی، حجم رواناب ها را زودتر از حالت نرمال به حداکثر بیشینه خود خواهد رساند.

نقشه ذیل چشم انداز احتمالاتی ناهنجاری میانگین دمای ماه های آپریل – می – ژوئن 2017 را از برونداد اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی نشان می دهد. (برای رویت در ابعاد بزگتر بر روی نقشه کلیک نمائید):

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ معادله‌ی امنیتی را در کادر بنویسید. *