پیشبینی بلند مدت فصلی در ایران

طبق آخرین نقشه ها : فوريه: بارش مازندران 40 % زير نرمال هرمزگان و جنوب كرمان 30 % زير نرمال باند غربي متمايل به نرمال بقيه نقاط 10 – 20 % زير نرمال دما نيمه شمالي و مركزي تا 50 % زير نرمال نيمه جنوبي و باند غربي نزديك به نرمال مارس: بارش ايلام – […]

پایداری بلند مدت تا 10 روز آینده

با بررسی آخرین نقشه ها و  مدل های هواشناسی تا حد اقل ۱۰ روز آینده در تهران پدیده ی  خاص جوی نخواهیم داشت. لذا از امروز ۴ شنبه ۲۷ دی تا هفته ی  اول بهمن ماه افزایش آلاینده های جوی در شهر های ثنعتی از جمله تهران خواهیم داشت. نکته ی  دیگر که در نقشه […]