کاهش آلاینده های جوی از فردا

با ورود سامانه ی  بسیار ضعیف از فردا به استان تهران از میزان گرد و  غبار در آسمان شهرمان کم خواهد شد. اثرات این سامانه در ارتفاعات به صورت بارش های خفیف و پراکنده  خواهد بود و  در سطح شهر فقط وزش باد خواهیم داشت. لذا از فردا ظهر به بعد و  طی روز دو […]