با توجه به آخرین الگو ها سرما دیرتر نفوذ میکند و موقتیست

   عرض ادب با توجه به آخرین نقشه های هواشناسی کاهش دما از شنبه شب رخ میدهد و  ۲  ۳  روزی مهمان ما تهرانی هاست. متعسفانه بارش های  موج جدید که از امشب به تهران میرسد برای روز  جمعه و  شنبه  تضعیف شده و  با توجه به کاهش کم دما  تنها در ارتفاعات بارش برف  […]