امروز برف در مناطق شمالی تهران تا 2 شنبه شب دمای کمینه زیر صفر خواهد بود

 همانطور که پیشبینی میشد امروز با عبور موج ضعیفی از  روی تهران بارش های پراکنده داشتیم. که با کاهش دما از دیشب این بارش ها در  مناطق شمالی شهر و  شهرستانهای سردسیر به صورت برف بود. تا فردا صبح همچنان بارش ها به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت و  برای فردا یک شنبه بارش ها […]