فوق العاده بود. خاطره انگیز. اول رعد و برق بعد باران و تگرگ و بعد هم نیم ساعت برف و کولاک شدید

  همانطور که وعده داده بودیم امروز حوالی بامداد با ورود ابر های موسوم به ابر های cb  به تهران دقایقی بسیار زیبایی را پشت سر گذاشتیم. در حدود ساعت 4  صبح بود که ابر های سیاه رنگ آسمان شهرمان را پوشاند و  برق  آسمان زمین را روشن میکرد و  صدای رعدش وحشت به جان […]