بارش های پراکنده از امشب و سیستمی سردو بارشزا از اواسط تا اواخر هفته ی آینده

با سلام و  عرض ادب با ورود سامانه ای ضعیف از امشب به روی تهران بارش های پراکنده ای در سطح استان  خواهیم داشت. این بارش ها برای فردا شنبه نیز به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت که از فردا عصر و  شب به تدریج کاهش ابر و  ناپایداری را خواهیم داشت. بارش های فردای […]