آرامش قبل از طوفان. اول باران و بعد برف

با سلام به همه ی  هم شهری های عزیزم خب کم کم داره اون موج قوی به تهران میرسه از اواخر امشب کم کم بارش باران  شروع میشه. برای فردا ۳  شنبه ۱۵ اسفند ماه هم زمان با روز درخت کاری هوای تهران ابری و  بارونی. برای چهار شنبه هم بارش باران ادامه داره و  […]