سامانه ی ورودی روی تهران عمل کردش ضعیف شده است

از دیروز عصر سامانه ای به ایران وارد شد که پیشبینی میشد برای امروز در تهران هم بارش های ضعیف و  پراکنده ای داشته باشد هر چند این سامانه در برخی شهرستان های حومه بارش داشت اما در شهر تهران فقط شاهد هوایی ابری  هستیم پیشبینی میشود امشب تا صبح در برخی نقاط شهر تهران […]