از دومین طوفان تهران و سیل مازندران، تا پیشبینی وضعیت هوا در هفته ی آینده

آخرین بروز رسانی یک شنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۵ سلام به مخاطبان و همراهان تهران ودر خب چهار شنبه 14 خرداد در استان مازندران و گلستان، شاهد بارش های سنگین بارون بودیم تا جایی که جاری شدن سیل، خسارات گسترده و تلفاتی رو از خود به جای گذاشت. به این ارقام توجه کنید. بندر امیرآباد …