آشنایی با مراکز پرفشار جنب حاره ای کره زمین و تاثیر آن در آب و هوای منطقه با درنظر گرفتن پدیده گرمایش خاورمیانه و ایران

عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه گرامیان:

خوب امروز قصد دارم به جهت سوالات مکرر شما دوستان من باب نحوه اثرگذاری پرفشارهای جنب حاره ای بر روی آب و هوای کشور، توضیحاتی نسبتا کامل که بیشتر اونها با توجه به استنباط خودم از درک و مطالعه مقالات داخلی و خارجی بوده، برای شما دوستان گلم ارایه بدم و در این مبحث سعی میشه به تاثیرات پدیده گرمایش کره زمین و تاثیرات اون در عدم حرکات نظام گونه کمربندهای حاره ای موثر بر اقلیم ایران با در نظر گرفتن پدیده گرمایش تشریح نسبتا کاملی خدمت شما بزرگواران ارایه داده بشه…

البته بنده قصد نداشتم فعلا این مطالب رو اینجا برای دوستان باز کنم، و تصمیم داشتم به مرور در بخش آموزش به مطالب سنگین تر بپردازیم، اما به جهت درخواست بسیاری از دوستان من باب اینکه یه نگرش و آشنایی نسبی با این عامل اصلی تغییر در آزین بارش و دمای کشور داشته باشند، این مطالب برای شما گرامیان جمع آوری شد… لذا اگر مطالب سنگین هستند عذرخواهی میکنم چرا که در تک تک جمله ها مسلما اصطلاحات تخصصی هواشناسی و همینطور تفسیر در مورد اونها رو هم میطلبه که به جهت گستردگی مبحث در این فضا نمیگنجد…

تعریف پرفشار جنب حاره:

بر روی هر یک از 5 حوضهء
1-اقیانوس آرام شمالی،
2-اقیانوس آرام جنوبی،
3-اقیانوس اطلس شمالی،
4-اقیانوس اطلس جنوبی و
5-اقیانوس هند، سلول‏های پرفشار تقریبا دائمی قرار دارند که از صعود تودهء هوا و ریزش‏های جدی جلوگیری می‏کنند. این سلول‏ها دارای حدشمالی-جنوبی هستند و مراکز به قطر 3200 کیلومتر را بوجود می‏ آورد. و برروی عرض‏های 30 درجه کره زمین مستقر می‏شوند و نام آن مکان‏ را به خود اختصاص می‏دهند.

مثال: نظیر پرفشار جنب حاره برروی عرض 30 درجه و پرفشار آزور برروی‏ اقیانوس اطلس…

در شمای زیر الگوی پرارتفاع حاره ای آزور و محل اصلی استقرار اون رو در اقیانوس اطلس مشاهده میکنید، که متاسفانه طی سالهای اخیر با وضعیت نامناسب NAO ، منجر به بلاکهای عمیق مدیترانه و سرخ و محصور شدن کمفشار ایسلند در عرضهای بالاتر و خشکی ایران بارها شده است، این الگو تقویت شدید کمفشار ایسلندی را در اروپای غربی و مرکزی به همراه داشته و بارشهای سنگین در انگلیس، ایتالیا، فرانسه و آلمان را موجب خواهد شد:

21113482190547966828.jpg

بررسی کامل پرفشارهای حاره ای جنوبی و برآیند با الگوی نامنظم و آهنگ تغییر اقلیم ایران براساس پدیده گرمایش زمین:

سلولهای مزبور براثر گردش عمومی جو، محور پرفشار جنب حاره به صورت نرمال در استانداردهای اقلیمی به تبعیّت از تغییرات زاویه تابش خورشید از محور مرکزی خود جدا شده و در تابستان برروی ایران به سمت عرض‏های 38 درجه و در زمستان برروی عرض‏های 14 درجه قرار می‏گیرد. (حالت استاندارد و نرمال با تغییر فصول روی ایران با بررسی های بلند مدت محققین)..

در حاشیه شرقی پرفشارهای جنب حاره جریانات‏ نزولی و در حاشیه غربی آن‏ها جریانات صعودی غلبه دارد.بخش‏ شرقی آن نسبت‏ به بخش غربی خشک‏تر است. وجود زبانه‏ های‏ کم‏ فشار در بخش غربی و صعود توده‏ های هوا ریزشهای جوی بیشتری‏ را به همراه دارد.
(بیشترین تاثیرات ایران از این پرفشار محدوده شرقی و شمالی حوزه آن است که به عبارتی در تابستان خشک ترین بخش این مرکز پرارتفاع نصیب مناطق نیمه خشک کره زمین همچون ایران و خاورمیانه می شود..)

یکی دیگر از مشخصات کمّی پرفشار مزبور محور آنست‏ که یک محور خطّی است و از بیش‏ترین فشارها می‏گذرد و مراکز سلول‏های‏ پرفشار را به یکدیگر وصل می‏کند. نوسانات محورخطی مذبور سبب بروز تغییرات‏ انرژی در مقیاس‏های مختلف می‏شود.

بررسی نوسانات نرمال فشار زیاد جنب حاره در 12 ماه سال برای ایران مطابق بررسی های بلند مدت 60 ساله:

باتوجّه به نقشه‏ ها و الگوهای نرمال استانداردهای اقلیمی درمی‏ یابیم که‏ نوسانات ضلع شمالی پرفشار جنب حاره بین نصف النهار است. 80-20 درجه طول شرقی(پوششی برای طول جغرافیایی ایران) و تقریبا 24 درجه عرض جغرافیایی است. بررسی‏هایی که به تبعیت از تغییرات‏ زاویه تابش در مورد ماه‏های سال در 60 سال گذشته انجام شده، نشان می‏دهد که در ماه‏ ژانویه فشار مزبور کاملا عقب‏ نشینی کرده و سطح زیر آن به حداقل‏ رسیده است به علاوه حد جنوبی این پرفشار به سوی جنوبی ‏ترین عرض‏ جغرافیایی خود در نیمکره شمالی می رسد..

سه مرکز فشار زیاد نیز با ارتفاع ژئوپتانسیل 588 دکامتر به ترتیب‏ با گسترش طولی 80-20 درجه طول شرقی برروی جنوب هند و بخشی‏ از دریای عمان و اقیانوس هند و شمال آفریقا دارد.و گسترش آن‏ از عرض 14 درجه شمالی بیش‏تر نیست..

براساس بررسی ها و مطالعاتی که اینجانب در میانگین بلند مدت 60 ساله این پرارتفاع داشتم، نوسانات‏ ضلع شمالی پرفشار مزبور در سه ماه ژانویه،فوریه،مارس،نسبت‏ به یکدیگر تنها 2 تا 3 درجه است..

خوب براساس مطالبی که خدمتتون عرض کردم، پایین‏ترین موقعیت در ماه ژانویه بوده است و از این ماه به بعد، بتدریج تمایل به سوی عرض‏های بالاتر(نزدیکتر به ایران) مشاهده می‏شود بالاترین خط هم ارتفاع ژئوپتانسیل 588 دکامتر در ماه مارس برروی هندوستان از 20 درجه شمالی فراتر نمی‏رود در سه ماه ژانویه،فوریه،مارس مرکز فشار زیاد جنب حاره برروی جنوبی ترین موقعیت خود یعنی جنوب دریای عمان و شمال اقیانوس هند براساس برآورد میانگین استقرار آن برحسب الگوهای 60 ساله قرار دارد، لذا کشور ایران از تسلط سیستم یاد شده بایستی در طول این سه ماه به شکل کامل خارج باشد… اما طی چند سال اخیر با تغییرات شدید در اقلیم کشور روبرو هستیم، که متاسفانه گهگاه شاهد گرایش شمال سوی جنب حاره ای مناطق حاره ای نیمکره جنوبی و تاثیرات نامطلوب زبانه های فرعی آن بر روی کشور، کاهش بارش و افزایش دما و کاهش رطوبت طبقات مختلف جو و خارج شدن از وضعیت هنجار و استاندارد از نظر اقلیمی طبق بررسی هایی که داشتیم شده است… لذا بایستی قبول کنیم که در کشور نیمه خشکی همچون ایران که به مناطق حاره ای و بیابانی کره زمین نسبت به اروپا و آمریکا نزدیک تر است این تغییرات شدیدتر جلوه کرده و بتدریج منجر به تغییر اقلیم ایران از الگوی نیمه خشک به الگوی خشک و بیابانی در مقیاس های ارزیابی شده در سرزمین های کره زمین با روند نامطلوب فعلی گردد…

در الگوهای هنجار مطالعه شده بایستی سه سلول بسته فشار زیاد که در ماه‏های ژانویه تا مارس مشاهده‏ می‏شود،در ماه آوریل از بین برود و به عرض‏های شمالی‏تر انتقال‏ ‏یابد،بطوریکه در ماه ژوئن سیستم فشار زیاد جنب حاره‏ به عرض‏های بالاتر از 25 درجه عرض شمالی منتقل شود.. در حالیکه با گرایش شدید شمالسوی این پرارتفاع حتی تا مرکز روسیه در تابستان تا عرضهای 45 درجه شمالی هم در خارج از هنجار الگوی بلند مدت 60 ساله طی 10 سال اخیر بوده ایم…

مطابق الگوهای هنجار تابستانه، در ماه ژوئن سراسر جنوب شرق و قسمت‏های جنوبی ایران تحت‏ تسلّط پشته(فراز Ridge ) این مرکز پرفشار قرار می‏گیرد. و ضلع‏ غربی کشور تحت تسلّط محور شمالی آن واقع می‏شود به‏ طوریکه‏ خطّ هم‏ ارتفاع ژیوپتانسیل 584 و 588 دکامتر تقریبا از نواحی‏ نزدیک به عرض 30 درجه عبور می‏ کند. در ماه‏های ژوئیه،سپتامبر ضلع شمالی این پشته (فراز Ridge )به شمالی‏ ترین حد خود می‏رسد و سراسر ایران تحت تسلّط سیستم مزبور قرار می‏گیرد. به ‏طوریکه‏ تا عرض‏های 38 درجه شمالی کشیده می‏شود. و حد شرقی آن‏ تا نصف النهار تقریبی 68 درجه است. و طبق محاسبات به عمل آمده در الگوهای هنجار در ماه سپتامبر ضلع شمالی‏ اش‏ به عرض‏های پایین‏تر منتقل می‏شود..

مطابق الگوهای هنجار پاییزه بایستی، در ماه اکتبر(مهرماه) ضلع شمالی مرکز پرفشار به سوی عرض‏ 25 درجه شمالی کشیدگی داشته و در نوامبر به عرض‏های 22-21 درجه انتقال یابد.در حالی که در الگوهای خارج از هنجار گاهی همچنان طی 10 سال گذشته تا عرضهای 30 درجه ایران حتی تا پایان آبان ماه شاهد سلطه و تسلط زبانه اصلی آن در جنوب و مرکز کشور و زبانه های فرعی آن تا خط البرز و نیمه شمالی کشور بوده ایم… در ماه دسامبر این پرفشار به صورت 4 سلول منفرد درمی‏ آید، که سلول شرقی برروی هند و بخشی از غرب دریای عمان‏ و دیگری برروی جنوب دریای عمان و سلول سوم بین عربستان و شاخ آفریقا و سلول چهارم نیز برروی شمال آفریقا قرار دارد… در حالی که طی سالهای اخیر به کرات شاهد گرایش شمالسو تر سلول پرفشار مستقر شده روی صحرای عربستان و مناطق بیابانی شمالی آفریقا و گرایش به سمت ایران در الگوهای ناهنجار و تغییر اقلیم گونه بوده ایم… و حتی با گرایش ناهنجار و شمالغرب سوی سلول پرفشار مستقر بر روی غرب اقیانوس هند به سمت شرق، مرکز و جنوب شرق ایران و تسلط کامل با پشته نشینی های مکرر در مناطق شرقی کشور هم بوده ایم… که متاسفانه گاهی همپیوندی این پرفشار ها با پرفشار مستقر بر جنوب اطلس با گرایش جنوبسو به سمت ایران، بلاکینگ های عمیق و الگوهای خشکسالی برای بسیاری از نقاط کشور به همراه داشته است…

طبق مطالعاتی که بنده در این رابطه داشتم در گرایش های خارج از هنجار این پرفشارها بر روی ایران، پنج عامل دور پیوندی بسیار مهم کره زمین با تاثیرات غیرمستقیم و نوسانات شدید و خارج از هنجار از همبستگی و correlation بیشتری با یکدیگر در برهم کنش و قدرت دادن به پرفشار های جنب حاره ای آزور و پرفشار جنب حاره ای سلول بسته عربستان و غرب اقیانوس هند به همراه داشته اند…

شاخص های مهم و اثرگذار NAO (نوسان اطلس جنوبی)، AO (نوسان شمالگان)، AAO (نوسان اتمسفر اقیانوس منجمد جنوبی یا نوسان جنوبگان)، IOD ( دوقطبی اقیانوس هند)، MJO (نوسان همرفت مادون و جولیان) با نوسانات شدید و خارج از هنجار فصلی و تغییرات گسترده و پیش بینی نشده که به جهت تغییر اقلیم در ایران در موارد بسیار زیادی پیش بینی های بلند مدت بسیاری از الگوهای دقیق و معتبر جهانی همچون مدلهای معتبر cfs، cfsv2، مدلهای پیش یابی دقیق روسیه، ژاپن، کلمبیا، آمریکا و اکثر مدلهای معتبر اروپایی که به بررسی های بلند مدت جهان می پردازند، در مورد کشور ایران طی 10 سال گذشته به جهت تغییر اقلیم و نوسانات شدید از خطاهای بیشتر و معنی دار در معادلات خود نسبت به سالهای گذشته روبرو بودند…

لذا با شدیدترین تغییرات 5 شاخص موثر ذکرشده در بالا طبق بررسی ها بیشترین تاثیرات را در گرایشات ناهنجار سلول های بسته پرفشارهای حاره ای به عرضهای بالاتر و ایران طی فصل پاییز و زمستان داشته ایم… و متاسفانه بررسی ها نشان از نامنظم شدن جو ایران، خاورمیانه و تغییر اقلیم ایران بتدریج به الگوی اقلیمی خشک از حالت نیمه خشک خبر میدهد که برخی محققان نیز بر این باور تلخ معتقد هستند که تا 30 سال آینده با شدیدترین تغییر اقلیم در جهان در عرضهای جغرافیایی محدوده ایران مواجه خواهیم شد و اثرات نامطلوب آن را در ترسالی های نقطه ای و خشکسالی های گسترده و عدم ترسالی های سراسری در کشور همچنان مشاهده میکنیم…

به هرحال امیدوارم این معادلات با شکست مواجه شده و برخلاف انتظار و معادلات علوم اقلیمی جهان، ایران همچون سالهای دور به الگوهای ترسالی های سراسری و بهبود بارشهای موثر وارد شود… انشالله…

با تشکر از همه گرامیان و توکل به خدای منان…

از علیرضا ابراهیمی

علیرضا ابراهیمی از تهران ساکن منطقه شهرآرا حوالی گیشا واقع در غرب شهر تهران هستم، 30 سالمه، هرچند در شاخه مهندسی ژنتیک نباتات و روشهای آماری چند متغیره موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد شدم،اما از سنین نوجوانی، علاقه زیادی به هواشناسی، رادارها، تصاویر ماهواره، نقشه ها و الگوهای جوی و آینده نگری اعم از دما، فشار، رطوبت، ارتفاع، سرعت و جهت باد در ترازهای مختلف جو، بررسی اکثریت نقشه های هواشناسی و.... داشتم و تاکنون در حد بضاعت خودم مطالعاتی در این زمینه ها داشتم، در این سایت هم برای نویسندگی در بخش دامنه های البرز افتخار همکاری و خدمت رسانی به شما بزرگواران را دارم...

گفتگو کنید

17 نظر

  1. سلام خدمت علی صبوری عزیز و گل… خواهش میکنم علی جان… انشالله بتوانیم بهترین ها را برای دوستان تا حد توانمان در سایت ارایه کنیم… انشالله…

 1. سلام علیرضا جان، مقاله تحلیلی عالی و پر باری بود.
  دستت درد نکنه عزیز. به هر حال میطلبه که کم کم عاشقان هواشناسی و علاقمندان به این حوزه هم با اصطلاحات تخصصی هواشناسی آشنا بشن.
  منم امیدوارم زبانه های این مراکز پر ارتفاع حد اقل در فصول بارشی کمتر روی ایران ما کشیده بشن تا شاهد بارش های مناسب نرمال در کشورمون باشیم
  بازم از معرفی مراکز پر فشار در سطح زمین ازت ممنونم
  از دوستان هم میخوام چنانچه سؤالی در خصوص پیش بینی وضعیت هوا دارن در همون پست های مربوطه سؤال کنن و در این پست سؤال ها مرتبط با مقاله فوق باشه
  ممنون از همگی

  1. سلام امیرجان بزرگواری… خواهش میکنم… انشالله بتوانم کمترین فایده را برای دوستان داشته باشم… انشالله…

 2. با سلام خدمت اقای ابراهیمی و سایر دوستان با تشکر از مطالب کامل وجامع شما دوسوال داشتم یکی این که چرا جنب حاره اخیرا در بهمن و اسفند ضعیف تر ازدی است و دیگری این که چند روز پیش که برف اومد ابر کاملا سیاه بود و هوا را تاریک کرد و بعد برف بارید این ابرها مگر بهاری نیسند تو زمستون چیکار میکنند با سپاس یا علی

  1. سلام امیرحسین جان، دلیل نامنظم شدن گرایشات شمال سوی جنب حاره در پست بالا کامل توضیح داده شده، چون ایران با تغییر اقلیم مواجه هست و پس از این خشکسالی ها به عقیده محققان هواشناسی جهان تکرار میشه… لذا در منطقه ای که با تغییر فصل مواجهیم توقع حرکت نظام گونه جنب حاره رو نباید داشته باشیم و نوسانات زیادتر خواهد شد…

   در مورد بارش برف چون رگباری بوده، شاهد ابرهای جوششی بودیم… اما مساعد بودن دمای طبقه تحتانی 850 علی رقم دمای نسبتا بالای سطح زمین منجر به بارش برف به شکل رگباری شد..

   کلا تغییر اقلیم داره رخ میده و باید با هرناملایمت و نوسانهای عجیبت تری هم سازگار شویم…

 3. آقای ابراهیمی ممنون بابت اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید..این جنب حاره ای این روزا کابوس ما شده..منکه دلم می خواد اصن نابود شه

 4. با سلام

  با دعا و نيت خالص و توكل بر خدا همه چيز انشاالله حل خواهد شد. تمامي اين معادلات اقليمي تحت سيطره خداوند منان است و كاري از انسانها جهت تغيير آن برنميآيد. قدرت طبيعت بسيار زياده. درسته انسانها هم در تغيير اقليم صد در صد دخيل بوده اند و هستند.انشاالله كه بزودي شاهد پسرفت اين مراكز پرفشار به عرضهاي جنوبي تر باشيم.نگران نباشيد با وجود خداي عزوجل و دعاي مخلصان حتما اين امر محقق خواهد شد.فقط دعا كنيد و از گناه دوري كنيد كه خداوند بسيار مهربانتر و و تواناتر از آن چيزي هست كه متصور ميشود.انشاالله كه نه فقط ايران بلكه بسياري از كشورها از جمله ايران كه دچار خشكسالي بوده اند بزودي شاهد ترسالي گردند و همه چيز به گذشته برگردد به بركت محمد(ص) و آل محمد(ص).
  صلوات.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ معادله‌ی امنیتی را در کادر بنویسید. *