تحلیل نحوه عملکرد موج پیش رو

بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهند که یک سامانه فعال سرد، طی هفته آینده بخش های مختلف کشور از بخش های غربی، شمالی و نواحی از مرکزی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده موجب کاهش شدید و ملموس دما، ریزش باران و برف  و در برحی نواحی به همراه وزش شدید باد خواهد شد. به دلیل این سامان با هوای سرد عرض های شمالی همراهی می گردد لذا نمود بارش ها بیشتر به شکل برف خواهد بود. از این رو طی روز های یکشنبه به دلیل ریزش برف و رخداد کولاک اختلال در تردد جاده های کوهستانی استان های واقع در دامنه های زاگرس، دامنه های البرز غربی و مرکزی و سپس روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 16 و 17 آذر 94 برای دامنه های شرقی البرز به سمت شمال شرق کشور، آمادگی لازم در مواجه با شرایط حاد آب و هوایی و رعایت احتیاط لازم و ضروری می باشد.

با توجه به اینکه این سامانه با حرکت سریعی همراه ست، لذا در نواحی تحت تاثیر مدت بارش ها نسبتا کوتاه و با شدت بالا می باشد.

برای مشاهده انیمیشن نقشه تاوایی نسبی و خطوط جریان تراز 500 هکتوپاسکال اینجا را کلیک نمائید.

طی روز یکشنبه بر روی نواحی جنوبی استان های واقع در دامنه های البرز جنوبی و شمال زاگرس؛ شامل نواحی از استان سمنان، شمال استان اصفهان، قم، مرکزی، همدان و کردستان وزش بادهای شرقی نسبتا شدید پیش بینی می شود که ضمن افت قابل توجه دمای حسی منجر به رخداد کولاک در نواحی کوهستانی این استان ها خواهد شد. این وزش باد طی روز دوشنبه 16 آذر 94 بخش هایی از استان های واقع در البرز جنوبی (زون مرکزی) ، البرز شرقی، نواحی از شمال شرق کشور، زاگرس جنوبی و نواحی از مرکز کشور وزش باد شدید منجر به افت شدید دما و در نواحی کوهستانی بروز کولاک می گردد.

طی روز های شنبه و یکشنبه به سبب وزش باد شدید بر روی آب های خلیج فارس، دریا بویژه در بخش های مرکزی متلاطم بوده ، این تلاطم در روز دوشنبه به بخش های شرقی و تنگه هرمز خواهد رسید و برای روز سه شنبه 17 آذر 94 مواج بودن آب ها به آب های دریای عمان نیز انتقال خواهد یافت.

 

طی روز شنبه 14 آذر 94؛ به سبب استقرار زبانه توده هوای پرفشار به روی دریا و شمالی بودن جریانات افت ملموس دما، رخداد بارش بر روی سواحل استان گیلان و مازندران و تلاطم دریا پیش بینی می شود که در ارتفاعات بارش ها به شکل برف نمایان خواهند شد. بتدریج طی اواخر وقت این روز با گسترش سامانه از عرض های شمالی به روی بخش های غربی خاورمیانه بادهای رطوبت زای جنوب غربی جلوی ناوه، موجب همگرایی جریانات از سمت شمال خلیج فارس  و آغاز بارش از سمت استان خوزستان می گردد.

پیک مجموع بارش 24 ساعت در طی این روز بر روی سواحل جنوب غربی خزر در استان گیلان واقع خواهد بود.

در نقشه مربوط به رطوبت و راستای باد تراز 850 هکتوپاسکال، حاکمیت رطوبت بالا بر روی سواحل خزر و همچنین بر روی شمال خلیج فارس نشان دهنده فراهم بودن شرایط جوی پایینی جهت رخداد بارش ها می باشد. از منظر تراز 700 هکتوپاسکال بروی غالب نواحی نیمه شمالی و همچنین باند غربی کشور میزان رطوبت نزدیک به حالت اشباع می باشد. پارامتر سرعت قائم بر روی غالب بخش های غربی کشور شرایط مناسب صعود هوا را در این نواحی نشان می دهد که تماما در جلوی ناوه یاد شده واقع می باشند این وضعیت بیانگر شروع ناپایداری ها از اواخر وقت روز شنبه 14 و آغاز روز یکشنبه 15 آذر 94 می باشد.

http://mehrdad3866.persiangig.com/roozaneh/940913/Untitled%208.png

http://mehrdad3866.persiangig.com/roozaneh/940913/Untitled%203.png

طی روز یکشنبه بارش های ناشی از فعالیت سامانه یاد شده گسترده شده، تقریبا در غالب نواحی مختلف نیمه غربی کشور، سواحل خزر، دامنه های غربی البرز بتدریج دامنه های البرز مرکزی شاهد رخداد بارش باران و در نواحی مستعد ریزش برف خواهند بود. بارش ها در نیمه غربی کشور به دلیل افت ملموس دما غالباً به شکل برف نمایان خواهد بود که منجر به اختلال تردد در جاده های کوهستانی و گردنه ها در دامنه های زاگرس خواهد شد.

بتدریج از بعد از ظهر روز یکشنبه ضمن تشدید بارش ها بروی سواحل خزر، به نیمه شمالی و مرکزی کشور کشیده خواهد شد و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز و شمال زاگرس، شامل جنوب استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، شمال استان اصفهان، سمنان و بتدریج از اواخر وقت استان های  خراسان شمالی، رضوی موجب بارش باران و برف خواهد شد که این بارش ها در استان های واقع در دامنه های البرز جنوبی به همراه وزش باهای شرقی  نسبتا شدید همراه بوده که موجب بروز کولاک در جاده ها و گردنه های کوهستانی واقع در این نواحی خواهد شد.

http://mehrdad3866.persiangig.com/roozaneh/940913/Untitled%2013.png

در روز دوشنبه 16 آذر 94، دامنه بارش ها از بخش های غربی کشور خارج خواهد شد و عمدتا ریزش ها در نیمه شمالی و برخی از نواحی مرکزی کشور استقرار خواهد داشت. که بتدریج تا اواخر وقت این روز بارش ها به شمال شرق کشور کشیده خواهد شد موجب بارش باران و برف در نواحی یاد شده خواهد شد.

در این روز همچنان وزش بادهای شرقی شدید در استان های واقع در دامنه های جنوبی و شرقی البرز، همچنین در استان های واقع در شمال شرق، شرق دامنه های جنوبی زاگرس  و مرکز کشور موجب افت دمای حسی و رخداد بوران در جاده های کوهستانی و گردنه ها می گردد.

به سبب عبور مرکز ناوه تراز میانی از بخش شمال شرقی کشور ضمن ایجاد تاوایی برای رخداد صعود و ناپایداری، وجود واگرایی تراز بالا و همچنین کشیده شدن زبانه مرکز توده هوا کمفشار و ایجاد گرادیان شدید فشاری بر روی این نواحی و انتقال رطوبت خزری شرایط مناسبی جهت تقویت بارش ها در این بخش از کشور شده، موجب افزایش میزان قابل توجه پوشش برف در طی روز دوشنبه خواهد شد.

http://mehrdad3866.persiangig.com/roozaneh/940913/Untitled%2014.png

طی روز سه شنبه 17 آذر 94، بارش ها بر روی کشور تضعیف می گردند و آخرین فعالیت سامانه را بر روی شمال شرق کشور خواهیم داشت. این سامانه طی بعد از ظهر روز سه شنبه بتدریج از مرزهای شمال شرقی کشور خارج می گردد.

با خروج این سامانه کاهش ملموس دما در سطح کشور پیشرو خواهد بود.

با فعالیت سامانه یاد شده از فردا تا پایان وقت روز سه شنبه روند دمایی در سطح کشور به صورت کاهشی شدید می باشد که اوج طی روز دوشنبه و سه شنبه با حرکت شرق سوی سامانه  پشت بند آن هوای سرد بر روی فلات ایران مستقر شده و دماهای کمینه بسیار پائینی در نواحی کوهستانی به ثبت خواهد رسید.

http://www.shiaupload.ir/images/52580939441415321644.gif

اگر بخواهیم مقایسه ای بین میزان دمای کمینه بامداد شنبه 14 ام با روز چهارشنبه 18 آذر 94  داشته باشیم چیزی در حدود 15 الی 20 درجه کاهش دما برای بخش هایی از شمال شرق کشور خواهیم داشت این کاهش دما برای دامنه های زاگرس بین 10 الی 15 درجه پیش بینی می شود. برای سایرنواحی نیمه شمالی 8 تا 10 درجه سلسیوس افت دما انتظار می رود. این میزان کاهش دما برای نیمه جنوبی کشور تا 8 درجه و برای نوار سواحل جنوبی کشور تا 4 درجه سلسیوس پیش بینی می گردد.

http://www.shiaupload.ir/images/83090659686058808080.png

پیش بینی وضعیت استان تهران:

با توجه به نقشه های پیش یابی هواشناسی عبور مرکز سامانه از نواحی مرکز _شمالی کشور را طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 15 الی 16 آذر 94 خواهیم داشت. لذا طی روزهای یاد شده سامانه مذکور از سمت بخش های غربی استان وارد شده و موجب رخداد بارش برف در سطح استان می گردد. با توجه به موقعیت جنوبی تر مرکز ناوه یاد شده به نظر می رسد میزان ریزش های در بخش های شمالی _ مرکزی کشور در حد بالاتری واقع گردد. بررسی نقشه های رطوبت تراز 700 به همراه شرایط سرعت قائم نشان دهنده وضعیت مناسب بارشی برای بخش های مرکزی _ شمالی کشور می باشد.

این نکته را باید در خاطر داشت که با توجه به موقعیت مرکز ناوه نسبت به استان تهران و جهت گیری جریانات جلوی ناوه نسبت به دیواره البرز جنوبی به عنوان مهم ترین عامل توپوگرافی منطقه می توان انتظار شرایط نسبتا مناسب بارشی را در  سطح استان تهران داشت که موجب رخداد بارش باران و سپس ریزش برف در بیشتر نقاط استان می گردد. فعالیت این سامانه موجب آغاز کاهش دما بوِیژه از روز یکشنبه شده و طی روز های دوشنبه و بخصوص بامداد روز سه شنبه 17 آذر 94 تداوم خواهد یافت که این کاهش دما منجر به رخداد دماهای زیر صفر در سطح شهر تهران برای اواسط هفته پیشرو خواهد شد.

http://www.shiaupload.ir/images/83897430603821919074.png

 

گفتگو کنید

6 نظر

 1. مرسی از استاد شهبازی عزیز ، واقعا کارت درسته…
  بالاخره پس از مدت ها بارش ها به شمال شرق کشور از جمله مشهد مقدس رسید…
  ممنون ، یا علی

 2. سلام
  با عرض خسته نباشید
  آیا تو منطقه لویزان بارش برف قابل ملاحظه ای رو داریم؟
  تا چه زمانی بارش برف ادامه پیدا میکنه؟؟
  بازم تا اواخر ماه آذر میشه منتظر یه برف خوب دیگه بود؟؟
  با تشکر

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ معادله‌ی امنیتی را در کادر بنویسید. *