آب و هوای کشور تحت تاثیر فرودهای مورب چرخند روسیه و ریزش هوای سرد/ شمال غرب و غرب کشور تحت بارش برف + پیش آگاهی

بررسی نقشه های هواشناسی طی 14 روز آینده (20 آذر لغایت 3 دی ماه 95) همچنان بیانگر فعالیت ناوه چرخندی ورتکس قطبی در عرض های شمالی بر روی روسیه را نشان می دهد. به دنبال تداوم فعالیت این توده آب و هوا، عبور متعدد امواج کم ارتفاع تراز میانی را از روی کشور خواهیم داشت. تعقیب الگوهای آب و هوایی نشان می دهند که با افزایش میزان فشار و ارتفاع جو بر روی غرب و شمال اروپا (اسکاندیناوی) افزایش میزان واچرخندی (گردش آنتی سیکلونی)  بر روی این مناطق حاکم بوده که سبب می گردد،  در مرز بین 2 منطقه با تضاد ارتفاع و فشار بین روسیه (آسیا مرکزی – غربی) و اروپای غربی ـ مرکزی الگوی جریانات شمال غربی در لایه های میانی جو برروی نیمه شرقی اروپا گسترش یابد. در نتیجه با حرکت پادساعتگرد ناوه مستقر بر روی عرض های شمالی، کم ارتفاع های مشتق شده از آن به صورت تراف های گسترش یافته، ثانویه و یا هسته های نسبتا مستقل به سوی مدیترانه شرقی جابجا شده و با کسب رطوبت از این پهنه آبی و حاره عرض های جنوبی تر شرایط را برای وقوع ناپایداری های منتج به بارش بر روی بخش های غربی، شمال غرب، جنوب غرب، سواحل دریا خزر، دامنه های البرز، شمال شرق و تا حدودی برخی از نواحی مرکزی مهیا سازد.

http://up.iranjoman.com/images/m2hc5jk5omli1shz5tjs.png

عبور پی در پی این توده های آب و هوایی و تغییر متناوب جبهه های آب و هوایی باعث می گردد که فراز و فرودهای متعددی در الگوی دمایی کشور طی 14 روز آینده خودنمایی کند. نزدیک شدن توده هوای ناپایدار به مختصات کشور با استقرار جریانات جنوبی و گسترش لایه وارونگی به سبب حاکم بودن پرارتفاع جلوی آن موجب بالارفتن سطح دماها بر روی کشور شده اما با تاثیر گذاری بخش سرد سامانه ها کاهش دما رخ می دهد.

 

پیش آگاهی ویژه: بررسی الگوهای میان مدت 14 روزه نشان می دهد که طی اواخر هفته چهارم آذر ماه 95 و طی روز های واپسین این ماه با گسترش ناحیه هوای سرد از عرض های شمالی روسیه به منطقه دریا سیاه ، ترکیه و غرب خاورمیانه و سپس شمال غرب کشور شرایط برای کاهش ملموس دمای هوا و ریزش گسترده برف برای منطقه شمال غرب کشور پیش بینی می شود. از این رو طی این مدت انتظار می رود سطح پوشش برف تجمعی بر روی اکثر استان های واقع در شمال غرب کشور دامنه های زاگرس بخصوص دامنه های جنوب غربی، ارتفاعات البرز غربی و تا حدودی مرکزی افزایش یابد. این افزایش پوشش برف به همراه کاهش شدید دمای هوا می تواند ضمن افزایش مصرف گاز شهری در این مناطق موجب گردد اختلال گسترده در تردد جادها و راه های مواصلاتی منتهی به کوهستانها و دامنه های برفگیر رخ داده و همچنین در نواحی شهری سبب بروز مشکلاتی بجهت رفت آمد و یا احتمالا زیر ساخت های شهری اتفاق بیوفتد.

لذا چشم اندازهای کاهش دما هوا به همراه بارش برف در منطقه شمال غرب، دامنه های زاگرس جنوب غربی و غرب البرز ایجاب می کند که برنامه ریزی ها و اقدامات لازم به جهت مدیریت شرایط احتمالی اتخاذ و اجرا گردد.

بر اساس رونداد مدل های بارشی به نظر می رسد در طی نیمه دوم به سمت روزهای واپسین هفته چهارم آذر 95 بارندگی ها عمدتا بر روی منطقه شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های البرز، سواحل خلیج فارس و جنوب غرب کشور متمرکز خواهد بود. اطلاعات فعلی نشان می دهند که هسته های اصلی حجم بارش تجمع یافته برای نیمه دوم هفته چهارم آذر 95 بر روی 3 ناحیه می باشد:

1- سواحل جنوب غرب و مرکزی کشور (استان های گیلان و مازندران) با هسته بارشی 75 الی 90 میلی متر

2- ارتفاعات واقع در شمال غرب کشور شامل نواحی شمالی و مرکزی استان آذربایجان شرقی و اردبیل و جنوب غرب استان آذربایجان غربی با هسته بارشی 65 الی 75 میلی متر

3- ارتفاعات واقع در دامنه های جنوب غربی زاگرس شامل نواحی مرتفع استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و نواحی مرتفع شمال غرب استان فارس با هسته بارشی 45 الی 50 میلی متر

http://up.iranjoman.com/images/na2bwhd4saoq0h0ki9gs.png

بطور کل با گسترش تراف کم ارتفاع از ناوه ورتکسی مستقر بر روی روسیه تا مدیترانه شرقی و شمال شرق آفریقا ریزش هوای سرد عرض های شمالی بر روی منطقه غرب خاورمیانه فزونی خواهد داشت و به طبع آن از  نیمه دوم هفته چهارم آذر 95 بخش های غربی ـ شمالی کشور شاهد روند تدریجی کاهش نسبی دما برخوردار خواهند بود. این هوای سردتر از نرمال باعث خواهد شد از اواخر هفته چهارم آذر 95 در شمال غرب و نوار شمالی کشور مجددا سطح پوشش برف زمین افزایش یابد.

http://up.iranjoman.com/images/krnkbnpj1unkuccwi2m5.png

آب و هوای سرد و مرطوب ازاواخر هفته آتی می تواند بر روی بخش های شمال غربی کشور تسلط یابد و بر روی استان های غربی کشور و نواحی واقع در دامنه های البرز نرخ بارندگی ها افزایش خواهد یافت. بارندگی ها در شمال غرب کشور به شکل برف نمایان بوده و در دامنه های زاگرس انتظار داریم حجم پوشش برف تجمعی نرخ فزونی داشته باشد.

بنابر این به نظر می رسد در صورت تداوم الگوهای فعلی در روند مدل های آب و هوایی، باید طی نیمه دوم هفته جاری (هفته چهارم آذر 95) به سمت واپسین روزهای آن منتظر تاثیر گذاری توده هوای سرد و مرطوب بر روی شمال غرب، غرب و همینطور بخش های شمالی کشور از جمله سواحل جنوبی خزر، دامنه های البرز به سمت شمال شرق و به شکل ضعیفی بر روی نواحی مرکزی کشور باشیم.

عمده بارش برف تجمعی در برهه زمانی یاد شده بر روی شمال غرب کشور متمرکز می باشد. به سبب برودت هوای مورد انتظار اغلب بارندگی ها در این منطقه به شکل جامد (برف) ریزش خواهد داشت. امتداد دامنه های زاگرس به سمت جنوب غرب کشور (ارتفاعات شمال غربی استان فارس) با افزایش حجم برف تجمعی ریزش یافته و درنتیجه افزایش پوشش برف سطحی مواجه خواهند بود. وضعیت در دامنه های البرز بیشتر در زون غربی و مرکزی آن با افزایش مقادیر بارش برف تجمعی پیش بینی می شود.

بطور کل هسته بارش برف تجمع یافته در طی مدت زمان یاد شده (نیمه دوم هفته چهارم آذر 95) بر روی نواحی مرتفع دامنه های جنوب غربی زاگرس همچون استان چهارمحال و بختیاری با هسته  بارشی بیش از نیم متر (50 الی 53 سانت) و بعد از آن  نواحی مرتفع در  استان اردبیل و غرب استان کردستان با هسته 35 الی 38 سانتی متر انتظار می رود.

http://up.iranjoman.com/images/4qxd2w9baq5ftyefcgy.png

در طی روزهای واپسین آذرماه 95 الگوهای بارشی بر اساس اطلاعات فعلی نشان دهنده تمرکز هسته های بارشی بر روی سواحل جنوب غربی خزر عمدتا بر روی استان گیلان و غرب استان مازندران می باشد. به طول کل حجم بارشی های اصلی در برهه اواخر آذر ماه 95 بر روی نیمه شمالی کشور و همینطور دامنه های جنوب غربی و شمال زاگرس می باشد.

نکته حائز اهمیت وجود جریان بارشی بر روی استان های جنوبی کشور می باشد. استان هایی همچون هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان در این چشم اندازها به سبب بسط و توسعه جریان مرطوب جنوبی دارای نرخ بارش هایی می باشند.

http://up.iranjoman.com/images/4pb77tbajtf9yul3jm.png

چشم انداز 7 روزه بارش (20 لغایت 26 آذر 95)

بر اساس مدل های بارشی، طی برهه هفته چهارم آذر ماه 95، عمده بارندگی ها بر روی نیمه غربی و شمالی کشور خواهد بود. بیشترین حجم بارش ها از آن نوار ساحلی دریا خزر، ارتفاعات جنوب غربی آذربایجان و غرب کردستان و همینطور نواحی مرتفع در دامنه های زاگرس جنوب غربی همچون جنوب شرق لرستان و چهارمحال و بختیاری اشاره داشت.

همچنان مقادیر بارش بر روی بخش وسیعی از مرکز، شرق و جنوب شرق کشور قابل توجه نخواهد بود. اما یک جریان بارشی از ناحیه مرکزی دریا سرخ به واسطه همگرایی نچندان قوی دریای سرخ به سمت خلیج فارس و استان های جنوبی کشور از جلمه بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان دیده می شود.

http://up.iranjoman.com/images/33fz4dvaxc8pa0397sxt.png

چشم انداز 7 روزه بارش (27 آذر لغایت 3 دی 95)

در این برهه زمانی با گسترش توده های آب و هوایی بر روی پهنه آبی مدیترانه و گسترش جریانات همگرایی دریا سرخ شرایط برای تشکیل موج های امتزاجی از سرمنشا مدیترانه – دریا سرخ به نظر مساعد می رسد. بدین ترتیب حجم بارش ها در پهنه غرب منطقه خاورمیانه افزایش می یابد.

همانطور که در نقشه دیده می شود بارش ها در مناطق غربی و شمالی کشور گسترش و شدت بیشتری را نشان می دهد. نواحی اصلی بارش در این برهه بر روی دامنه های رشته کوه زاگرس شامل استان های غربی و جنوب غربی کشور، شمال غرب، سواحل دریا خزر بواسطه جریانات شمالی و دامنه های البرز می باشد. بارندگی ها بر روی نواحی مرکزی کشور میزان ارتفاع بالاتری را نسبت به برهه قبلی نشان می دهد.

الگوهای واچرخندی بر روی جنوب شبه جزیره عربستان موجب فرارفت هوای مرطوب به سمت فلات ایران گردیده ست که با برهمکنش بین گردش سیکلونی بر روی مدیترانه شرقی رخ می دهد و شرایط الگوها در صورت تداوم بسیار ایده آل و امیدوار کننده می باشد.

http://up.iranjoman.com/images/0yfr6v1myinlgdefw20y.png

نقشه پیش یابی مجموع بارش برف 5 روزه طی روز جمعه 19 آذر لغایت چهارشنبه 24 آذر 95 نشاندهنده تضعیف بارش برف تجمعی در سطح فلات ایران می باشد. عمده بارش ها در این برهه بر روی ارتفاعات دامنه های زاگرس و البرز خواهد بود که مقادیر قابل توجهی را شامل نمی گردد. در نواحی معدودی از ارتفاعات البرز مرکزی، جنوب غرب زاگرس، ارتفاعات مرکزی کرمان و شمال شرق کشور به نسبت سایر نواحی کشور از بارش برف تجمعی بیشتری برخوردار خواهند بود.

طی برهه مجموع بارش برف 5 روزه طی روز چهارشنبه 24 آذر لغایت دوشنبه 29 آذر 95 افزایش قابل توجه در حجم بارش برف ها را خواهیم داشت. عمده بارش های کشور در این برهه از آن شمال غرب کشور خواهد بود. همچنین بر روی دامنه های زاگرس شمالی و همچنین جنوب غرب کشور افزایش حجم ریزش بارش های برف را خواهیم داشت. این افزایش حجم بارش برف برای دامنه های غربی و مرکزی البرز نیز پیش بینی می شود. بالاترین حجم بارش برف بر روی ارتفاعات جنوب غربی آذربایجان غربی و غرب کردستان خواهد بود. همچنین بر روی ارتفاعات مرزی استان اردبیل و گیلان، دامنه های البرز مرکزی و زاگرس جنوب غربی کشور نیز از حجم بارش برف های به نسبت بالاتری برخوردار خواهند بود.

بر اساس نقشه پیش یابی مجموع بارش برف 5 روزه طی روز دوشنبه 29 آذر لغایت شنبه 4 دی 95 نیز حجم اصلی بارش برف کشور متعلق به شمال غرب کشور خواهد بود، در این نواحی بارش برف گستردگی قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. نواحی مرتفع استان آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاعات البرز میانی و زاگرس جنوبی غربی از هسته های اصلی بارش برف کشور در این برهه زمانی می باشند.

نقشه پیش یابی مجموع بارش برف 5 روزه طی روز جمعه 19 آذر لغایت چهارشنبه 24 آذر 95

http://up.iranjoman.com/images/39voqd5vx1ioxropuqg3.png

نقشه پیش یابی مجموع بارش برف 5 روزه طی روز چهارشنبه 24 آذر لغایت دوشنبه 29 آذر 95

http://up.iranjoman.com/images/9g9ufmqpfzs6mfngmgyt.png

نقشه پیش یابی مجموع بارش برف 5 روزه طی روز دوشنبه 29 آذر لغایت شنبه 4 دی 95

http://up.iranjoman.com/images/6qy02pypr3p5d4glony.png

از نظر شرایط دمایی بر روی نواحی نیمه غربی کشور شامل استان های واقع در شمال غرب، غرب ، جنوب غرب، دریا خلیج فارس، بخش هایی از زون غربی نیمه جنوبی کشور، ارتفاعات کرمان و همچنین نوار شمالی کشور در امتداد رشته کوه البرز در طی برهه 20 لغایت 26 آذر 95 از متوسط دمای هوای سردتر از وضعیت نرمال های بلند مدت برخوردار خواهند بود. این در حالی ست که بر روی نواحی مرکزی، شرق و جنوب شرق کشور سطح دماها به نسبت بالاتر از حدود نرمال های بلند مدت را دارا می باشد. این در حالی ست که در برهه 27 لغایت 3 دی 95 ضمن عقب نشینی هوای سرد از نیمه غربی و جنوب غرب کشور ضمن شدید هوای سرد، دمای هوای کمتر از نرمال بر روی سرتاسر نوار شمالی کشور بویژه منطقه شمال غرب ایران پیش بینی می شود. این در حالی ست که در نیمه جنوبی کشور بخصوص سطح نواحی کویر لوت، جنوب شرق و جنوب مرکزی ایران از متوسط دمای هوای گرمتر از نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود.

http://up.iranjoman.com/images/f5d0r4x0euwlqclq7ytz.png

http://up.iranjoman.com/images/o28400jp8ux1ogp192cc.png

گفتگو کنید

13 نظر

 1. سلام وقت بخیر ممنون از توضیحات کاملتون.بنده چندمین بار پیام‌ میزارم خدمتتون اما متاسفانه هیچکس پاسخگونیست .ایا برای شهرستان اسلامشهر در استان تهران بارش برف سنگین داریم یا خیر؟لطفا جواب بنده بدید.سپاسگزارم?✋

 2. سلام خدمت شما
  ممنون از پست تون
  می خواستتم سوال کنم با توجه ب توضیحاتی ک دادید تهرانیا می تونن منتظر ی برف توپ طی این مدت باشند؟

 3. استاد سلامخاک بر سر زنجان شده پس چه طوره مگر این خراب شده در شمال غرب نیست پس هر چه در بین کلمات شما می گردم ازین نکبت زده اسمی نمی بینم اخه یعنی چه استاد این محنت زده سهمش از بارش های زمستانی چقدر باور می کنید این قدر اعصابم به هم ریخته هر چه فحش به این خاکیکه با ما ساز مخالف می زنه خبر بدید خواهشا من صبقوری نمی تونم بکنم از دی بهمن و اسفند خواهشا ین خراب شد ی هواشناسی داره که غیر از 2 ساعت بعد از خود را هم نمی تونند پیش بینی بکنند

 4. سلام،خسته نباشید..میخواستم بدونم این هفته و هفته بعد اسلامشهر بارش برف داره یا ن؟!! حتی اگه ضعیف باش!!

 5. آقا از برف و بارونم که بگذریم. جا داره یه خسته نباشید به تمام بچه های پشت صحنهسایت بگیم. که خیلی بی ادعا اومدن دارن خدمت میکنن.
  و وقتشونو برای همشهریا هم جنس ها و هموطن های خودشون میزارن.
  آقای سرمدی.علیرظا خان و تمام دوستای دیگه که دارن خدمت میکنن.

 6. سلام خسته نباشین می خواستم بدونم استان اصفهان به قیر از غرب اصفهان بقیه شهرستان ها استاد بارش ندارن چرا اصلا تا الان هیچ بار شی خوبی نداشتیم مناطق شمال اصفهان مثل شهرستان نطنز میمه گلپایگان وووو موج چرا هرچی داخل تر میاد پرپر میشه امسال هم فکر کنم خبری از برف خوب باس مناطق مرکز نباشه ???

 7. لطفا ازین به بعد پیشبینی محله هاو خیابونارو هم بگید. آخه سارا جون گفتند یه خیابون اونورترشون برف اومده !! اگه می دونست قدم زنون می رفت برفو می دید..و این همه بهم نمی ریخت خخخخ نمی دونم چرا این موجای اخیر اینجوری باریدند یه جا کولاک . جای دیگه بارون . در همسایگیشونم هیچی!! لطفا بگید قضیه چیه؟ ظمنا نمیشه واسه تهرونمون و شهرای بزرگ ابرا رو بارور کنن ؟؟

 8. با سلام و تشکر از سایت بسیار خوبتون اگر امکان داره چشم انداز اب و هوایی و شرایط دمایی برای لواسان در بازه زمانی ۲۵ اذر لغایت ۳ دی ماه را با توجه به الگوهای فعلی می خواستم بگین
  ایا امکان بارش برف نیمه سنگین در این بازه زمانی با توجه به الگوهای فعلی وجود دارد و شرایط دمایی چهطور؟؟؟
  ممنون می شم جواب بدید چون با توجه به شرایط کاری که دارم برام بسیار مهم است.
  تشکر

 9. سلام خسته نباشید
  امیدوارم سامانه بارشی آخر هفته برای تهران کمی تقویت بشه ، الان ک خیلی نا امید کنندس .
  تو این چند ساله همیشه تهران دقیقه نود بارشش یا کم شده یا زیاد امیدوارم این بارم زیاد بشه انشالله…

 10. با سلام خدمت ادمین . اینجور که میبینم کل بارش ها یا تو سواحل پیاده میشن یا شمال غرب حتی اگه دوستان ملاحظه کنن کرج بارش خوبی رو داره ولی نمیدونم چرا تهران اینطوریه . یکبار حسرت به دل موندم که گفته بشه اوج بارش ها رو تهرانه

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *