پیش بینی فصلی زمستان 95: بررسی سال های آنالوگ مشابه با فصل زمستان 1395 (شماره 1)

دانلود

پیش بینی فصلی پاییز 95: بررسی شاخص های پیوند از دور (مولفه های اقیانوسی – جوی) فصل پاییز 1395 (شماره ۴)

دانلود

پیش بینی فصلی پاییز 95: بررسی سال های آنالوگ مشابه با فصل پاییز 1395 (شماره ۳)

 دانلود

پیش بینی فصلی پاییز 95: بررسی سال های آنالوگ مشابه با فصل پاییز 1395 (شماره ۲)

دانلود 

چشم انداز یک ماهه آب و هوا کشور (12 تیر لغایت 11 مرداد 1395)

بر اساس برونداد مدل دینامیک GFS v.2‌ طی یکماهه آینده ( 11 تیر الی 10 مرداد 1395) در سایه بروز فاز مثبت شاخص AO که با تقویت نسبی تاوه قطبی بر روی عرض های قطب شمال همراه می باشد، در بخش وسیعی از عرض های اوراسیا شامل غرب آسیا، شرق اروپا پشته وسیع پرفشار تراز […]

چشم انداز خزان 1395: مونسون قوی هند ارمغان پاییز دیررس؛ گسترش لانینا هیبرید اقیانوس آرام و فاز منفی IOD اقیانوس هند

هم اکنون شرایط طبیعی اقیانوس آرام بر روی پهنه آبی حاره آن حکم فرما می باشد. بر اساس آخرین گزارش  سازمان NOAA طی تابستان 1395 پدیده لانینا ( فاز سرد ENSO) گسترش یافته و در حدود 75٪ احتمال تداوم این پدیده طی پاییز و زمستان 1395 پیش بینی می شود. دمای پهنه آبی ناحیه نینو […]

چشم انداز یک ماهه آب و هوا کشور (8 خرداد لغایت 4 تیر ۱۳۹۵)

تفسیر نقشه ها نیمه اول ماه (8 الی 21 خرداد ماه 1395) بر اساس خروجی مدل ها آب و هوایی EPS از ECMWF  طی ابتدای ماه (14-8 خردا 1395) استقرار یک کم ارتفاع دامنه کوتاه بروی حومه دریای سیاه الگوی غالب منطقه خواهد شد. با استقرار این سامانه در جو منطقه شرایط برای رخداد ناپایداری […]

پیش بینی فصلی تابستان 95: بررسی سال های آنالوگ بر اساس بلاکینگ ماه آپریل 2016 (فروردین 1395)

همانطور که در بخش های قبلی بدان اشاره شد، طی ماه آپریل سال جاری بر روی نواحی از گرینلند و بخش هایی از قطب شمال با افزایش میزان ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال مواجه بودیم که موجب ایجاد یک بلاکینگ قوی بر روی عرض های شمالی در این مناطق گردید. بدین ترتیب ماه آپریل 2016 یکی […]

چشم انداز یک ماهه آب و هوا کشور (۲۵ اردیبهشت / ۲۱ خرداد ۱۳۹۵)

بر اساس خروجی ۳ مدل دینامیکی معتبر جهانی JMA،ECMWF و CFS v.2 طی یکماهه آینده (۲۵ اردیبهشت / ۲۱ خردادر۱۳۹۵)، با گسترش توده های پرفشار جنب حاره در سطح منطقه، افزایش میزان پایداری کلی جو مورد انتظار می باشد که پیامد ناشی از آن کاهش پدیده های ناپایدار جوی و افزایش ساعات آفتابی در سطح […]

پیش بینی آب و هوای کشورطی ژانویه 2016 ( 12 دی الی 9 بهمن 94)

بر اساس آخرین اطلاعات از برونداد مدل مرکز آب و هوایی ژاپن (JMA)  الگوهای جو به شرح ذیل می باشد:   الف: هفته اول پنجره زمانی پیش بینی (موررخ 12 الی 18 دی 94) 2 ناحیه اصلی با ارتفاع و فشار بالاتر از سطح هنجار در الگوهای هفته اول دیده می شود: الف: ناهنجاری مثبت ارتفاع […]