ارتباط با مدیریت وب سایت : 09365351958 (سوالات مرتبط با هواشناسی پاسخ داده نمی شود)

آخرین اخبار : 

ECMWF EPS Weekly- 2m TEMP ANOMALY

مدل ECMWF EPS 

انومالی دمای سطح زمین طی بازه های زمانی ۱۰ روزه ( واحد: سلسیوس)

آخرین آپدیت : جمعه ۲۳ مهر ساعت ۱۳

انومالی دما از 1 الی 10 آبان

انومالی دما از ۱ الی ۱۰ آبان

انومالی دما از 11 الی 20 آبان

انومالی دما از ۱۱ الی ۲۰ آبان

انومالی دما از 21 الی 30 آبان

انومالی دما از ۲۱ الی ۳۰ آبان

انومالی دما از 1 الی 7 آذر

انومالی دما از ۱ الی ۷ آذر

انومالی دما از 22 مهر الی 7 اذر

انومالی دما از ۲۲ مهر الی ۷ اذر