ارتباط با مدیریت وب سایت : 09365351958 (سوالات مرتبط با هواشناسی پاسخ داده نمی شود)

آخرین اخبار : 

ECMWF EPS Weekly-precip

مدل ECMWF EPS 

مجموع بارش احتمالی طی بازه های زمانی ۱۰ روزه ( واحد:اینچ)

آخرین آپدیت : جمعه ۲۳ مهر ساعت ۱۳

مجموع بارش احتمالی از 1 الی 10 آبان

مجموع بارش احتمالی از ۱ الی ۱۰ آبان

مجموع بارش احتمالی از 11 الی 20 آبان

مجموع بارش احتمالی از ۱۱ الی ۲۰ آبان

مجموع بارش احتمالی از 21 الی 30 آبان

مجموع بارش احتمالی از ۲۱ الی ۳۰ آبان

مجموع بارش احتمالی از 1 الی

مجموع بارش احتمالی از ۱ الی ۷ آذر

مجموع بارش احتمالی از 22 مهر الی 7 آذر

مجموع بارش احتمالی از ۲۲ مهر الی ۷ آذر