حرکت شرق سوی کمفشار فعال بارشی و شروع بارش برف و باران از فردا بعدازظهر و شب در دامنه های البرز

عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه گرامیان: براساس آخرین بررسی ها و آخرین خروجی الگوهای همدیدی و جمع بندی تلفیقی پارامترهای جوی، مبرهن گردید، کمفشار فعالی که کانون آن بر روی تراز سطح دریا در جنوبغرب اروپا، در خط 1002 تا 1008 هکتوپاسکال مستقر بوده، با حرکت شرق سو مواجه گردید، از طرفی علی […]

بررسی نهایی امواج ارسالی 72 ساعت آینده و بارش برف و باران در دامنه های جنوبی البرز مطابق الگوهای 8 بهمن 1393

عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه گرامیان: خوب مطابق بررسی هایی که داشتم، سامانه پربرکتی که دو روز پیش، خدمت دوستان اطلاع رسانی کردم، دامنه های البرز و بخشهایی از کشور را طی 72 ساعت آینده تحت تاثیر دو موج کمفشار قرار خواهد داد، و خوشبختانه شاهد بارش گسترده برف و باران در بیشتر […]