پیش بینی فصلی تابستان 95: بررسی سال های آنالوگ بر اساس بلاکینگ ماه آپریل 2016 (فروردین 1395)

همانطور که در بخش های قبلی بدان اشاره شد، طی ماه آپریل سال جاری بر روی نواحی از گرینلند و بخش هایی از قطب شمال با افزایش میزان ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال مواجه بودیم که موجب ایجاد یک بلاکینگ قوی بر روی عرض های شمالی در این مناطق گردید. بدین ترتیب ماه آپریل 2016 یکی […]

عبور امواج ناپایدار از نوار جنوبی / جوی پایدار در دهه اول آذر آسمان ایران را فرا می گیرد

با سلام و عرض ادب بر اساس بررسی نقشه ها و الگوهای  تراز میانی جو ، از روز سه شنبه سوم آذر  سامانه ای بارشی از نوار جنوبی کشور عبور می کند . از این رو در روز های سه شنبه الی پنج شنبه ( سوم الی پنجم آذر)  در برخی نقاط استان های بوشهر […]