رگبار و رعدوبرق و بارش باران و برف در مناطق مختلف دامنه های البرز طی پنج شنبه و جمعه جاری

عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه گرامیان: براساس آخرین برونداد نقشه های همدیدی و آینده نگری گذر موج متوسط عملکردی که با ناوه تراز میانی جو، در الگوهای تاوایی نسبی و بررسی الگوهای همفشار و خطوط هم ارتفاع تایید شده است، بر روی کانون مرکزی 1014 تا 1018 هکتوپاسکال از جنوب دریای سیاه تا […]

حرکت شرق سوی کمفشار مستقر روی مدیترانه و شمال سرخ و بارش برف و باران در دامنه های البرز

عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه گرامیان: براساس آخرین خروجی های دریافتی از الگوهای آینده نگری و نقشه های همدیدی، به جمع بندی کلی جهت نحوه عملکرد موج کمفشار پیش رو که بر روی کانون 1012 تا 1016 هکتو تشکیل شده بود ساعاتی است، فعالیت خود را از سمت غرب، جنوبغرب و شمالغرب کشور […]