بارش شدید باران و تگرگ در دامنه های جنوبی البرز و احتمال سیلابی شدن مسیلها در 24 ساعت آینده

عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه گرامیان: براساس آخرین بررسی ها و تحلیل آخرین برونداد الگوهای همدیدی و آینده نگری مشخص گردید، ناوه تراز میانی جو که بر روی کانون 1002 تا 1006 هکتوپاسکال تشکیل گردیده با حرکت شرق سوی خود ضمن تقویت با انتقال هوای گرم و مرطوب از پایین، و برخورد هوای […]