اطلاعیه روزهای 12 و 13 فروردین

با قرار گیری یک کم فشار نسبتا ضعیف در جنوب غرب کشور، از ظهر چهارشنبه شاهد ورود یک موج به نیمه جنوبی کشور هستیم. این موج از ساعات عصر در کشور فعال شده و از بعد از ظهر روز چهارشنبه تا ساعات شب شاهد بارش های متوسط و ضعیف در اکثر استان ها بعلاوه جنوب […]