افزايش 50 درجه‌اي دماي قطب شمال

در حالت طبيعي در روزهاي پاياني سال ميلادي دماي قطب شمال بايد به کمترين دماي زمستاني برسد. به طور معمول دماي قطب شمال در چنين روزهايي بايد بين منفي 30 تا منفي 40 درجه سانتي‌گراد باشد. اما در حال حاضر دما در قطب شمال 2 تا 4 درجه بالاتر از صفر است. حتي در روزهاي […]