متوگرام شمال غرب

متوگرام شهر های مختلف شمال غرب

تاریخ بروزرسانی: 23 آذر ساعت 15

متوگرام ماکو پیش بینی بارش برف به میزان 13 سانتی متر از موج اول (چهارشنبه و پنج شنبه) و20 سانت از موج هفته آینده
متوگرام خوی موج اول 16 سانت کوج دوم 28 سانت
ارومیه ؛ موج اول 16 سانت موج دوم20 سانت
تبریز موج اول 12 سانت موج دوم 17 سانت
اردبیل موج اول 16 سانت موج دوم32 سانت
سقز موج اول 17 سانت  موج دوم 10 سانت
سنندج موج اول 8 سانت  موج دوم 10 سانت
زنجان موج اول  5 سانت موج دوم 12 سانت