مدل 16 روزه gfs

آخرین بروزرسانی : شنبه 8 اسفند ساعت 16

مجموع بارش تا 16 روز آینده 

انومالی بارش طی 16 روز آینده

مقادیر تجمعی بارش برف طی 16 روز آینده