انومالی بارش از دید مدل Cfsv2

آخرین بروزرسانی : شنبه 15 آبان

 

انومالی بارش ( برایندآپدیت های 10 روزه)

احتمال وقوع: 50 درصد

دسامبر
دسامبر
ژانویه
ژانویه
فوریه
فوریه