حرکت شرق سوی کمفشار مستقر روی مدیترانه و شمال سرخ و بارش برف و باران در دامنه های البرز

عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه گرامیان: براساس آخرین خروجی های دریافتی از الگوهای آینده نگری و نقشه های همدیدی، به جمع بندی کلی جهت نحوه عملکرد موج کمفشار پیش رو که بر روی کانون 1012 تا 1016 هکتو تشکیل شده بود ساعاتی است، فعالیت خود را از سمت غرب، جنوبغرب و شمالغرب کشور …

تحلیل عبور امواج کمفشار تراز میانی جو و بارش برف و باران و افت دما در دامنه های البرز

عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه گرامیان: براساس آخرین بررسی الگوهای آینده نگری و تحلیل نقشه های همدیدی، نشان از شکل گیری کمفشاری در شرق مدیترانه و شمال سرخ داده است، که بر روی کانون 1014 تا 1016 هکتوپاسکال تشکیل شده است، این کمفشار ضمن حرکت شرق سوی خود با حمایت فرارفت تراف رطوبتی …