الگوهای پاییزه چیست ؟

طبق پژوهش های انجام شده توسط محققان، بر اساس یک شاخص فیزیکی طراحی شده از منظر هواشناختی تابستان در جنوب غرب آسیا بطور نرمال در روز 28 سپتامبر (6 مهر) و گردش موسمی در روز 8 اکتبر (16 مهر) خاتمه می یابد.از این رو، در یک نگاه اجمالی از منظر پارامترهای جوی ترازفوقانی، میانی و …

چشم انداز وضعیت آب و هوای کشور طی مهر 94​

خروجی مدل های پیش یابی در ماه اکتبر بعنوان غالب برهه مهر ماه که آغاز گری (onset) بارش ها در فصل جدید بارشی محسوب می گردد، بیانگر وقوع گرمایش نابهنجار نسبتا قابل توجه دما نسبت به سطح نرمال را در سطح کشور نشان می دهد، بطوری که این گرمایش عمده مشخصه آب و هوایی مهر …

طی هفته جاری/ تداوم بارش های زاگرس و البرز، هوای خنک ماندگارست

با سلام به همراهان وبسایت Tehran Weather طبق بررسی نمایه نیمکره شمالی ناهنجاری میانگین ارتفاع تراز میانی جو، طی هفته پیشرو استقرار پر ارتفاع بر روی حاشیه غربی روسیه و شمال دریای خزر دیده می شود که با جریانات واچرخند در تراز پایینی همراه می باشد. همچنین بر روی بخش هایی از شمال آفریقا، دریای …