پیش بینی شماره 2 – چشم انداز زمستان 94 (ماه های نیمه دوم آذر، دی ، بهمن و نیمه اول اسفند 94)

بررسی نقشه ها و الگوهای بلند مدت از مرکز آب و هوایی ژاپن نشان می دهد که طی زمستان سال 94 در غالب مناطق کشو ر میزان ریزش های فصل در مجموع نرمال تا 1 میلی متر بالاتر از سطح نرمال پیش بینی می شود که برای نواحی از شمال خلیج فارس، بخش هایی از …

اطلاعیه روزهای 12 و 13 فروردین

با قرار گیری یک کم فشار نسبتا ضعیف در جنوب غرب کشور، از ظهر چهارشنبه شاهد ورود یک موج به نیمه جنوبی کشور هستیم. این موج از ساعات عصر در کشور فعال شده و از بعد از ظهر روز چهارشنبه تا ساعات شب شاهد بارش های متوسط و ضعیف در اکثر استان ها بعلاوه جنوب …