تحلیل وضعیت الگوها جریان، بارش و دمای آبان 1395

بر اساس نقشه های مرکز آب و هوایی توکیو (TCC) از آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) الگوهای معرف ارتفاع تراز لایه میانی و متوسط فشار سطح دریا در طی آبانماه نشان دهنده شکل گیری یک فرود موج بلند به محوریت دریا سیاه از هفته دوم آبانماه می باشد که نشان دهنده عبور امواج کوتاه در امتداد …

خروجی ماه اکتبر 2015 /مهر 94 مرکز آب و هوایی ژاپن صادر شد

با سلام خدمت مخاطبان همیشگی مرکز آب و هوایی Tehran weather با توجه به صدور آخرین برونداد مرکز آب و هوایی ژاپن (JMA) برای ماه اکتبر بعنوان پی آغاز (onset) فصل بارش در جنوب غرب آسیا (ایران و شرق مدیترانه) تفسیری از این خروجی را ارائه میدهم: بطور کلی بین مولفه های مختلف جو در …

بررسی وضعیت الگوهای جوی _ اقیانوسی طی یکماه آینده​

شاخص MJO و فعالیت همرفت حاره (Madden-Julian Oscillation & Tropical Convective Activity) شاخص MJO طبق آخرین اندازه گیری ها منتهی به 1 آپریل 2015 (12 فروردین 94) در فاز 3 با بزرگی 1/89 قرار داشته ست که نشاندهنده استقرار آن بر روی حاره اقیانوس هند بوده و سبب تقویت فعالیت های حاره در این ناحیه …

تشریح وضعیت شاخص های پیوند از دور و الگوی های جوی یکماه آینده

شاخص مادن جولیان (MJO) نوسان زیر فصلی مادن جولیان قوی ترین عامل نوسان (تغییر پذیری) آب و هوا در طی ماه مرطوب منطقه به شمار می رود. پیش بینی های صورت گرفته بیانگر آنست که نوسان مذکور طی دو هفته آینده در فاز ضعیف خود بسر خواهد برد. بر اساس پیش بینی مدل های مختلف …